Państwowa Inspekcja Pracy zwraca uwagę, że decyzje w sprawie wynagrodzeń są wydawane, gdy wysokość zaległości jest znana i bezsporna. Natomiast w sytuacji, gdy pracodawca jest winien pieniądze, o czym np. wiadomo ze skargi, inspektor kieruje wniosek o naliczenie zaległej sumy, a następnie jej wypłacenie w określonym terminie. W I półroczu tego roku pracodawcy nie wywiązali z wypłaty świadczeń za pracę na kwotę 51,5 mln zł dla ponad 21 tys. pracowników.

Czytaj też: Po 26 urodzinach do szefa po podwyżkę >>>

 

Płaca minimalna

Do końca lipca br. inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 8,7 tys. kontroli, podczas których stwierdzili różnego rodzaju naruszenia przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu pracy. Ponad 41 tys. osób nie otrzymało wynagrodzenia w terminie. W stosunku do ponad 18 tys. osób naruszono przepisy dotyczące wypłaty dodatku za pracę w nadgodzinach. Ok. 20 tys. osób nie otrzymało ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.  

Czytaj w LEX: Jak wyliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – poradnik na przykładach >

- Stwierdziliśmy niewielką skalę naruszeń prawa w zakresie wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę – ponad 400 osób otrzymało je w wysokości niżej niż obowiązująca (2 250 zł) - poinformowała Prawo.pl Inspekcja. Wśród skarg kierowanych do organów PIP od lat dominują kwestie związane z wypłatą wynagrodzenia za pracę. - W tym roku otrzymaliśmy już 11, 6 tys. takich skarg. Najwięcej z nich dotyczy braku zapłaty na pracę, w tym za nadgodziny, nieterminowej wypłaty wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - informuje PIP.

Czytaj w LEX: Kontrola PIP w zakresie urlopów, czasu pracy oraz działalności socjalnej >

Ryzyko prowadzenia biznesu

Rzeczniczka Głównego Inspektora Pracy Danuta Rutkowska zwraca uwagę w rozmowie z Prawo.pl, że każda niewypłacona pensja to jest ogromny problem dla pracownika. - Te pieniądze są przeznaczane na utrzymanie rodziny, spłatę kredytu, zakupy, dzieci. Wypłata wynagrodzenia to podstawowy obowiązek pracodawcy. Nic nie powinno tłumaczyć niewywiązania się z tej umowy. Pracownik nie powinien ponosić odpowiedzialności i ryzyka, które wziął na siebie przedsiębiorca prowadząc biznes - mówi.

Czytaj w LEX: Jak należy przygotować zakład do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? >

Jak podkreśla, inspektorzy bardzo rygorystycznie podchodzą do kwestii kontrolowania wypłat pensji. - Jeszcze kilka lat temu przypadków niewypłacania wynagrodzenia było więcej.  W takiej sytuacji inspektor może nałożyć na pracodawcę mandat od 1 tys. do 2 tys. zł. W przypadku recydywy do 5 tys. zł. Ponadto inspektor może przekazać wniosek do sądu albo zawiadomić prokuraturę - dodaje rzeczniczka.

 

 

- Nie ma wątpliwości, że tak samo jak w każdej grupie społecznej, także wśród pracodawców jest pewien odsetek nieuczciwych osób. Nie można oczywiście usprawiedliwiać takiego postępowania, ponieważ to jest niedopuszczalne. Wydaje się jednak, że niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie nieuczciwych zachowań, a więc będą się również zdarzać pracodawcy, którzy nie wypłacają swoim pracownikom należnej pensji - mówi Jakub Bińkowski ze Związku Pracodawców i Przedsiębiorców.

Jego zdaniem kluczowym tutaj jest usprawnienie systemu sądownictwa. - Z punktu widzenia pracownika ważne jest, aby szybko mógł wyegzekwować swoje należności w toku postępowania cywilnego. Kluczowa jest tutaj sprawność sądownictwa - podkreśla Bińkowski.

Czytaj w LEX: Minimalne wynagrodzenie zleceniobiorców - kontrola PIP >

Według niego, jeśli pracodawca spóźni się z wypłatą wynagrodzenia, to powinien pozostawać w dialogu z pracownikami. - Nie powinni być oni zaskakiwani brakiem środków na koncie - dodaje.

 


Najgorzej w przetwórstwie

Największe zaległości płacowe - ponad 25 mln 600 zł odnotowano w zakładach przetwórstwa przemysłowego. Potwierdzają to także dane Państwowej Inspekcji Pracy za 2018 r. W ubiegłym roku 24 proc. decyzji płacowych wydano dla tej branży. Wysoką skalę nieprawidłowości w 2019 r. w zakresie wypłaty wynagrodzeń stwierdzono także w handlu i naprawach oraz budownictwie. Potwierdzają to także dane Państwowej Inspekcji Pracy za 2018 r. W ubiegłym roku 24 proc. decyzji płacowych wydano dla tej branży. Co ciekawe, żadnej decyzji płacowej nie wydano wobec pracodawców z branży górnictwo i wydobywanie, rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo, finanse i ubezpieczenia oraz kultura, rozrywka i rekreacja. Najwięcej decyzji płacowych inspektorzy wydało do pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników (51 proc.).

Sprawdź w LEX: