Z pytaniem do naszej redakcji zwróciła się czytelniczka, która – jak napisała - przystąpiła do PPK w wieku 59 lat. - W wieku 60 lat odchodzi na emeryturę, ale nadal będę zatrudniona na czas nieokreślony. - Czy mogę nadal oszczędzać w PPK – pyta.

- Niestety nie ma możliwości samodzielnego dokonywania wpłat do PPK. Tylko podmiot zatrudniający może przekazywać wpłaty do PPK na podstawie umowy o zarządzanie PPK. Co więcej, do PPK wpłaty dokonywane są tylko za osoby zatrudnione, czyli pracowników lub obowiązkowo oskładkowanych zleceniobiorców. Zatem jeśli uczestnik PPK nie ma obowiązkowego tytułu do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych, np. przeszedł z umowy o pracę po ukończeniu wieku emerytalnego na umowę o dzieło, nie będzie miał możliwości dalszego dokonywania wpłat (realizowanego przez pracodawcę) do PPK – mówi dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.  

Czytaj również: Uczestnictwo w PPK nie powinno być ograniczane wiekiem>>

Jak podkreśla, w przypadku osoby, która przystąpiła do PPK w wieku 59 lat ukończenie 60 roku życia nie oznacza automatycznego zaprzestania dokonywania wpłat do PPK. Uczestnik może nadal oszczędzać, nawet po przekroczeniu wieku emerytalnego, a nawet i dłużej po 70, czy 75 roku życia.  To od decyzji uczestnika zależy kiedy zakończy oszczędzanie w PPK i rozpocznie wypłatę środków.

Zobacz procedurę w LEX: Osoby uprawnione do przystąpienia do PPK >

- Należy jednak pamiętać, że środki wypłacane z PPK nie mają charakteru świadczenia dożywotniego, a wypłacane są do ich wyczerpania – zaznacza dr Kolek. I dodaje: - Nawet gdyby uczestnik PPK po 60 roku życia nie pracował, nie musi wypłacać środków z PPK. Może na przykład stwierdzić, że nie ma jeszcze potrzeby wypłaty. Wówczas środki nie przepadają i dalej pracują na rynku kapitałowym. Natomiast decyzja o rozpoczęciu wypłat z PPK zawsze oznaczać będzie zaprzestanie dokonywania nowych wpłat.

Zobacz procedurę w LEX: Kwalifikowanie świadczeń stanowiących podstawę naliczania wpłat do PPK >