Jak podało we wtorek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ekonomii społecznej i solidarnej chodzi przede wszystkim o drugiego człowieka. Celem nie jest więc zysk, ale działanie na rzecz społeczeństwa poprzez zatrudnianie i integrację osób niepełnosprawnych, bezdomnych, seniorów, czyli osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Dzisiaj w Polsce działa ok. 94 tys. podmiotów ekonomii społecznej. W powstałej w ubiegłym roku bazie znajduje się blisko 1150 podmiotów, które uzyskały status przedsiębiorstwa społecznego. To m.in. spółdzielnie socjalne, fundacje, spółki non profit, stowarzyszenia. Różne branże, lokalizacje, skala działalności, ale jeden cel: działanie na rzecz innych – twierdzi MRPiPS.

 


Wyróżnienie najbardziej zaangażowanych

W 2018 r. ministerstwo po raz pierwszy zorganizowało ogólnopolski konkurs dla podmiotów ekonomii społecznej „Znaki Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej”. To wyróżnienie dla podmiotów, które skutecznie łączą działalność ekonomiczną z zaangażowaniem społecznym. W pierwszej edycji konkursu wyróżniono 27 podmiotów, w 2019 r. – 49. W najbliższym czasie wystartuje nowa edycja konkursu, a certyfikaty przyznawane będą w 5 kategoriach.

Kategoria I – Debiut roku

Kategoria II – Najlepszy pracodawca

Kategoria III – Sukces rynkowy

Kategoria IV – Przedsięwzięcie PES (podmiot ekonomii społecznej) sfinansowane ze środków zwrotnych EFS (Europejski Fundusz Społeczny)

Kategoria V – Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Czytaj również: Ponad 700 tys. zł na wsparcie ekonomii społecznej>>