Od 1 marca najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wzrosła od 1 marca do 1100 zł (z 1029,80 zł). Natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 772,35 zł do 825 zł.

Wysyłka listów

Rzecznik Zakładu przypomniał, że ZUS co roku w marcu przeprowadza waloryzację emerytur i rent. - Zwaloryzowane świadczenia są wypłacane automatycznie w terminach, w których klienci standardowo otrzymują emeryturę lub rentę, czyli 1, 6, 10, 15, 20 i 25. Dodatkowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych co roku wysyła do świadczeniobiorców korespondencją z informacją o wysokości świadczenia po waloryzacji - podkreślił.

- Tegoroczna wysyłka właśnie się rozpoczęła. Pierwszych 710 tys. listów jest wysyłanych od rana 11 marca. Do klientów trafią do czwartku. Łącznie, w ciągu miesiąca do emerytów, rencistów oraz osób na świadczeniach przedemerytalnych trafi prawie 8,5 mln listów. Zakończenie wysyłki zaplanowane jest na 12 kwietnia - dodał.

 


W 2019 roku Zakład przeprowadza waloryzacje kwotowo-procentową. Procentowy wskaźnik waloryzacji wynosi 102,86.  Świadczenia jednak, od poziomu minimalnych gwarantowanych przez państwo, wzrosną nie mniej niż o 70 zł.

Osoby, które nie mają prawa do minimalnej emerytury, nie otrzymają gwarantowanej podwyżki 70 zł, ich świadczenie zostanie przeliczone przy użyciu wskaźnika waloryzacji. Niezbędnym warunkiem decydującym o prawie do minimalnego świadczenia emerytalnego jest zgromadzenie odpowiedniego stażu pracy: kobiety 20 lat składkowych i nieskładkowych, mężczyźni - 25 lat składkowych i nieskładkowych.

 

Zasady waloryzacji są związane z sytuacją gospodarczą kraju m.in. z inflacją oraz wzrostem gospodarczym. Waloryzacja świadczeń dokonywana jest zawsze 1 marca danego roku na podstawie wskaźników ogłaszanych przez GUS pod koniec lutego.

Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, który jest zwiększany, o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych jest liczony ogółem, albo tylko dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2018 roku był wyższy niż w 2017 roku. Wynosił 2,98 proc.

Czytaj też: Rafalska: Nie zabraknie pieniędzy na "Emeryturę plus" >>>