Paweł Żebrowski: Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze z programu „Emerytura plus”?

Elżbieta Rafalska: Świadczenie otrzymają emeryci i renciści z FUS i KRUS, w tym także renciści socjalni. Na dodatkowe pieniądze będą mogli liczyć także osoby z częściową emeryturą. Ta grupa beneficjentów będzie duża, bo "Emeryturę plus" dostanie ponad 9 mln 700 tys. osób. Świadczenie wyniesie, zgodnie z zapowiedzią, 1100 brutto.  Aby je dostać nie będzie trzeba składać wniosku. Kwota nie będzie się wliczała się do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z tej kwoty nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

 


Emeryci to grupa, która potrzebuje dodatkowego wsparcia?

Dane GUS pokazywały, że spadło ubóstwo rodziców samotnie wychowujących dzieci, spadło ubóstwo rodzin wielodzietnych, rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. Grupą, bardziej niż kiedyś, zagrożoną ubóstwem stali się emeryci, głównie samotne gospodarstwa emerytów.

Stałe koszty utrzymania obciążają ich niewysokie świadczenie emerytalne, czy rentowe. Te świadczenie czasem z trudem starczają na bieżące wydatki. Pamiętać trzeba, że emeryci więcej wydają choćby na leczenie. To są stałe wydatki, comiesięczne. Na wszystkich spotkaniach emeryci podnosili, że nie są w stanie co miesiąc odłożyć, żeby uzbierać np. 500 zł, czy inną kwotę, na remont, naprawić coś, zapłacić za użytkowanie wieczyste, czy zaległości finansowe. Taki zastrzyk gotówki może pozwolić uregulować tego typu kwestie.

Sprawdź w LEX: Warunki szkodliwe i uciążliwe a przechodzenie na emeryturę >

W tej sytuacji "500 plus" dla emerytów staje się nieaktualne?

Stworzyliśmy program wsparcia, ale w innej formule. "500 plus" dla emerytów krążyło w mediach przez wiele miesięcy. Stale podczas rozmów słyszałam, kiedy znajdą się pieniądze dla nas, dla emerytów. "Emerytura plus" to rozwiązanie o wiele bardziej korzystne niż "500 plus". Wydaje się, że trzynasta emerytura będzie najbardziej znacząca dla osób, które pobierają najniższe świadczenia. Dla nich ten dodatkowy zastrzyk gotówki może spowodować pewną ulgę.

FUS stać na wypłacanie dodatkowych pieniędzy dla emerytów?

ZUS bardzo dobrze sobie radzi, sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest świetna. ZUS w 2018 r. kilka razy blokował dotację z budżetu. W 2018 r. do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przekazano nie 46,6 mld zł a 35,8 mld zł. To grubo ponad 10 mld zł. mniej niż planowano.

 

Czym to było spowodowane?

To efekt kilku czynników. Na pewno duży udział ma tym skuteczna reforma e-składki. To dyscyplinuje i znacznie podwyższa wpływy. Nowe rozwiązania minimalizują również błędy przy opłacaniu składek. Na dobrą sytuację FUS wpływ ma również liczba pracujących osób, która jest nieporównywalnie większa niż kilka lat temu. Mamy rosnące wynagrodzenia. To wszystko przekłada się na wynik finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj też: "Emerytura plus" trafi do blisko 10 mln osób >>>>

Jak wygląda obecna sytuacja FUS?

Widziałam dane z dwóch pierwszych miesięcy i wygląda na to, że wpływy do ZUS na indywidualne numery rachunków składkowych są większe o 3 mld 600 mln zł w porównaniu do 2018 r. Ta nadwyżka, dodatkowe wpływy, sfinansują trzynaste świadczenie.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Do kiedy pracownicę, która we wrześniu 2020 roku kończy 60 lat obejmuje ochrona przedemerytalna? >

Czy zawód stolarz uprawnia do przejścia na wcześniejszą emeryturę? >

Czy za okres zatrudnienia po 2008 r. pracodawca musi wystawiać świadectwo pracy w szczególnych warunkach? >