Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało w czwartek projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.  Dodatkowe 1100 zł trafi do ponad 9,72 mln świadczeniobiorców, w tym dla ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych. Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych to 10,7mld z.

"Emerytura plus" finansowana z większych wpływów do FUS

W uzasadnieniu projektu ustawy zwrócono uwagę, że jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych.

 


Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze?

W projekcie wskazano, że proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb  mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

- Celem jednorazowego świadczenia pieniężnego, obok pomocy dla emerytów i rencistów,ma być w szczególności zmniejszenie różnic majątkowych w społeczeństwie. Pomimo tego, że w ostatnich latach, w celu ochrony poziomu świadczeń emerytalnych, wprowadzono wiele zmian, pomoc ta nadal uznawana jest za niewystarczającą - czytamy w proponowanych przepisach.

Trzynastka także dla osób z emeryturą częściową

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że osoby z częściową emeryturą również otrzymają "Emerytury plus".  - Jest grupa emerytów, którzy nie mają minimalnej emerytury, nie wypracowali takiej emerytury, nie spełnili warunku stażowego. Tych emerytów jest 218 tys. – powiedziała.

Szefowa resortu rodziny przypomniała, że średnia emerytura wypłacana osobom, które nie mają 20-letniego stażu pracy, wynosi 731 zł. Zapewniła, że "te osoby również otrzymają to świadczenie dodatkowe".

 

Skrócony tryb konsultacji

Jak podkreśliła minister, konsultacje społeczne w sprawie projektu "Emerytura plus" będą przeprowadzone w skróconym trybie i potrwają 21 dni. - Pełne konsultacje trwają 30 dni. Liczymy, że to kilkudniowe skrócenie spotka się z wyrozumiałością partnerów, którzy zrozumieją, że procedujemy stosunkowo szybko - mówiła.

"Emerytura plus" także w kolejnych latach

Premier dopytywany, czy "Emerytura plus" będzie przysługiwała tylko w tym roku, czy też w kolejnych, odpowiedział: - to jest coś, co planujemy również w kolejnych latach. - Emerytura plus nie jest tylko jednym roku - dodał.

Świadczenie wolne od egzekucji

Zgodnie z projektem kwota jednorazowego świadczenia pieniężnego nie będzie się wliczała do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje.

W projekcie zaproponowano, aby ustawa weszła w życie z dniem 1 maja 2019 roku.

Czytaj też: TK: Emerytury kobiet z rocznika 1953 przeliczono w sposób sprzeczny z Konstytucją >>>