Zgodnie z pierwotną wersją kolejności głosowań, we wtorek, 20 kwietnia 2021 r., w Sejmie miało odbyć się trzecie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk sejmowy nr 1005). Marszałek Witek poinformowała Sejm, że po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów, podjęła decyzję o nieprzeprowadzaniu we wtorek trzeciego czytania projektu.

Marszałek nie podała jednak przyczyny odłożenia tej debaty i głosowania nad ustawą. Według nieoficjalnych informacji chodzi o nieporozumienia między ugrupowaniami tworzącymi rządzącą Zjednoczoną Prawicę co do kształtu tej ustawy. - Projekt ustawy dotyczący likwidacji OFE wymaga jeszcze pewnej dyskusji. Nie ma jeszcze konkretnych poprawek, ale jestem przekonany, że niebawem wróci na agendę sejmową - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Następne posiedzenie Sejmu zaplanowano na 19-20 maja.

Czytaj również: Albo zwolnienie z PIT emerytur, albo opłata przekształceniowa w OFE>>

Jakie zmiany wprowadza rządowy projekt?

Przypomnijmy, że rządowy projekt zmian w ustawach w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne zakłada, że każdy uczestnik OFE będzie miał do wyboru dwie możliwości. Domyślnie będzie to przeniesienie środków z OFE na indywidualne konto emerytalne (IKE) przy pobraniu z nich 15 proc. w formie - jak to określa rząd - opłaty przekształceniowej. Pieniądze te będą dziedziczone, ale dalsze wpłaty na IKE będą wyłącznie dobrowolne; nie trafią tam już żadne części późniejszych składek emerytalnych.

Czytaj w LEX: Rozwiązanie stosunku pracy jako warunek wypłaty emerytury >

Druga możliwość to złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków na rachunek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, działającego w imieniu i na rzecz Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Te pieniądze przestają być dziedziczone. Zostaną zapisane na indywidualnym koncie prowadzonym w ZUS, a odpowiadające im aktywa trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Zgodnie z projektem, powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) zarządzające OFE staną się towarzystwami funduszy inwestycyjnych (TFI), zaś OFE przekształcą się w SFIO. Aktywa netto OFE zostaną przekazane na IKE prowadzone w SFIO przez TFI. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.