Konfederacja Lewiatan opublikowała w piątek wyniki badania, jakie na jej zlecenie przeprowadził  Instytut Badań Spraw Publicznych.  Po czterech miesiącach walki o utrzymanie miejsc pracy, w połowie lipca 2020 r., autorzy badania zapytali reprezentatywną próbę przedsiębiorców o ich wnioski wynikające z doświadczeń pandemii. - Interesowały nas zmiany prawne, których najbardziej oczekują firmy – napisano w komunikacie.

 


Czego oczekują przedsiębiorcy?

Z badania wynika, że 46 proc. przedsiębiorców oczekuje wdrożenia elastycznego czasu pracy i kont czasu pracy. Doprecyzowania obowiązków i odpowiedzialności pracodawców przy pracy zdalnej spodziewa się 46 proc. firm. Szczególnie ważne jest to dla przedsiębiorstw średnich (51 proc.), a najmniej dla dużych (38 proc.).

Zobacz procedurę w LEX: Minimalna stawka godzinowa - zakres stosowania przepisów (rodzaje umów, zakres przedmiotowy i podmiotowy) >

49 proc. ankietowanych przedsiębiorstw za potrzebne uważa ograniczenie kosztów pracy (zawieszenie składek FP, odpis PFRON, ZFSS).  Im mniejsza firma, tym bardziej popiera ten postulat (wśród małych firm - 55 proc.).

Za czasowym ograniczeniem kosztów pracodawcy wypłaty wynagrodzenia z tytułu choroby opowiada się 38 proc. przedsiębiorców.

 


53 proc. badanych firm chciałaby utrzymania wysokości płacy minimalnej na poziomie 2600 zł.  Im mniejsza firma, tym bardziej popiera ten postulat (wśród małych firm – 57 proc.).

Zobacz procedurę w LEX: Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki wynagrodzenia oraz uprawnienia PIP >

-  W sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku musimy twardo stąpać po ziemi. Jeśli chcemy uniknąć kłopotów na rynku pracy powinniśmy ograniczyć wszelkie inicjatywy związane ze wzrostem kosztów pracy. Priorytetem będzie bowiem ratowanie miejsc pracy i firm, mocno dotkniętych skutkami pandemii. W 2021 roku płaca minimalna powinna więc wynosić 2600 zł, czyli tyle ile w tym roku. Postulujemy też dookreślanie w przepisach Kodeksu pracy ogólnych zasad organizacji pracy zdalnej, z delegacją jej szczegółowego uregulowania przez pracodawcę w zakładowych źródłach prawa pracy. Konieczne jest jasne określenie odpowiedzialności  za BHP w miejscu wykonywania pracy zdalnej przez pracownika (dom lub inne miejsce wybrane przez pracownika) – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Zobacz procedurę w LEX: Sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia (w kontekście wyłączenia dodatku za pracę w porze nocnej) ?

Badanie przeprowadził w połowie lipca br. Instytut Badań Spraw Publicznych, na zlecenie Konfederacji Lewiatan na próbie 300 przedsiębiorców.

Sprawdź w LEX: Jak ustalić wynagrodzenie, na które składa się wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za niezawiniony przez pracownika przestój ekonomiczny? >

Czytaj również: Płaca minimalna może wzrosnąć w przyszłym roku tylko o 100 zł