Przeciętna emerytura w Polsce to około 2,4 tys. zł. Dla mężczyzn ta średnia jest wyższa i wynosi prawie 3 tys. zł, dla kobiet - poniżej 2 tys. zł. Jednak wśród świadczeniobiorców nie brakuje emerytów, których emerytura przekracza 9 tys. zł. W takiej wysokości świadczenie trafia do ponad 3,3 tysiąca osób w kraju. Ale są też emerytury, które przekraczają nawet 20 tys. zł. Takie świadczenie trafiają do emerytów z mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

 


Najwyższe emerytury w województwie śląskim

W województwie śląskim najwyższa emerytura w kwocie 16,9 tys. zł trafia do emeryta, który przeszedł na nią w wieku 77 lat i 6 miesięcy, mając prawie 57-letni staż. Świadczenie wypłaca chorzowski oddział ZUS. Kolejna wysoka emerytura na Śląsku w kwocie 15,2 tys. zł trafia do świadczeniobiorcy również z chorzowskiego ZUS. Mężczyzna przeszedł na emeryturę w wieku prawie 75 lat, a samej pracy, bez jakichkolwiek zwolnień chorobowych, czy innych okresów nieskładkowych, miał blisko 55 lat.

W pozostałych pięciu śląskich oddziałach nie brakuje emerytów, których świadczenie wynosi od 11, 4 tys. zł do 14,2 tys. zł.  Najwyższa emerytura w  bielskim oddziale ZUS, w wysokości 13 596 zł, trafia do mężczyzny, który świadczenie zaczął pobierać w wieku prawie 72 lat, a jego staż przekroczył 53 lata. W częstochowskim ZUS najwyższa emerytura to 11,4 tys. zł. Na jej wysokość wpływ miał zarówno wiek, w którym osoba przeszła na świadczenie (68 lat i 5 miesięcy), jak i 49 lat stażu pracy. Rybnicki oddział najwyższą emeryturę w wysokości 12,3 tys. zł wypłaca mężczyźnie, który świadczenie zaczął pobierać w wieku prawie 67 lat. W sosnowieckim ZUS najwyższa emerytura przekracza 12,3 tys. zł. Wypracował ją mężczyzna z prawie 45-letnim stażem ubezpieczeniowym, który na świadczenie przeszedł tuż przed swoimi 70 -tymi urodzinami. Z zabrzańskiego oddziału ZUS najwyższe świadczenia (powyżej 14 tys. zł) trafiają do dwóch seniorów. Jeden przeszedł na emeryturę po prawie 57 latach pracy mając ukończone 74 lata i 11 miesięcy, a drugi - w wieku 75 lat.

 

Jak twierdzi Zakład, z analizy dokumentów wynika, że tak wysokie świadczenia otrzymują osoby, które bardzo długo pracowały,  a na emeryturę przeszły kilka lat później niż powszechny wiek emerytalny. A każdy rok dłuższej pracy to wzrost świadczenia o około 8-10 proc.

- Emerytura jest pochodną dwóch elementów: zebranego kapitału i przewidywanej długości życia. Im dłużej pracujemy, tym więcej składek odprowadzimy, więc zbudujemy sobie wysoki kapitał. Jednocześnie, im dłużej pracujemy po osiągnięciu wieku emerytalnego, tym czas pobierania świadczenia jest krótszy, a zatem ma to wpływ na wyliczenie świadczenia i jego wysokość - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik ZUS województwa śląskiego.

 


Niechlubne rekordy

Na drugim biegunie są kilkuzłotowe, a nawet groszowe emerytury. W Polsce najniższa wypłacana emerytura wynosi 2 grosze i trafia do mieszkanki Lubelszczyzny.  W województwie śląskim najniższą emeryturę w wysokości 5 groszy wypłaca sosnowiecki ZUS. W bielskim oddziale ZUS najniższa emerytura wynosi 47 groszy. Otrzymuje ją kobieta, która miała tylko 15 dni pracy. Chorzowski ZUS najniższą emeryturę wypłaca w wysokości 17 groszy. Tak niska emerytura trafia do kobiety, która miała odprowadzone jedynie 39,54 zł składki emerytalnej. Z kolei oddział ZUS w Częstochowie najniższą emeryturę wypłaca mężczyźnie w wysokości 1,76 zł. Udowodnił on 10 miesięcy stażu pracy, a na świadczenie przeszedł w wieku 68 lat i 3 miesięcy. 46 groszy emerytury otrzymuje natomiast klient rybnickiego ZUS. W zabrzańskim oddziale najniższa emerytura trafia do mężczyzny i wynosi 68 groszy.

Skąd się biorą groszowe emerytury?

- Dziś z każdej wpłaconej składki, nawet tej jednej, po osiągnięciu wieku emerytalnego przez daną osobę i złożeniu wniosku o emeryturę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wylicza świadczenie. I nawet jeśli z tego wyliczenia wynika kila groszy, to takie świadczenie jest wypłacane - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

  


Dla kogo minimalna emerytura?

Tak niskie emerytury dziwią, bo ludzie mają świadomość istnienia minimalnej emerytury, która wynosi obecnie 1200 zł brutto. - Trzeba pamiętać o tym, że aby dostać minimalną emeryturę, konieczne jest udowodnienie odpowiedniego stażu pracy. Dla kobiet to 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat. Jeśli przy takim stażu w wyliczeniu emerytury wyjdzie nam kwota niższa niż gwarantowana wysokość minimalnej, to wówczas ZUS podnosi świadczenie do wysokości minimalnej emerytury. Jeżeli więc z wyliczenia wyjdzie np. kwota 980 zł, to kobiecie, która udowodni 20 lat stażu pracy, a mężczyzna 25 lat stażu pracy - ZUS podnosi świadczenie na 1200 zł brutto  — tłumaczy Beata Kopczyńska.

 

Najwyższe i najniższe emerytury w województwie śląskim

Oddział

Najwyższa emerytura

Najniższa emerytura

Bielsko-Biała

13 596 zł

0,47 zł

Chorzów

16 983 zł

0,17 zł

Częstochowa

11 448 zł

1,76 zł

Rybnik

12 320 zł

0,46 zł

Sosnowiec

12347 zł

0,05 zł

Zabrze

14121 zł

0,68 zł

Źródło: ZUS