Jak twierdzi Anna Młynarczyk, product manager w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, ze względu na liczbę godzin spędzonych w pracy, a także w korkach w drodze do i z firmy, niejedna osoba zatrudniona w Polsce ma wrażenie, że życie zawodowe pochłania większą część dnia. Według niej, można temu zaradzić przede wszystkim wykorzystując 8-godzinny czas w pracy najlepiej jak to możliwe, bez konieczności zostawania po godzinach. O ile bowiem na sytuację drogową pracodawcy nie mają wpływu, o tyle w przypadku pobytu w biurze jest on znaczący. Od zatrudniających zależą bowiem warunki i atmosfera pracy, które przekładają się na satysfakcję pracowników, a ta z kolei wpływa na efektywność pracy. Jakie czynniki rozpraszają uwagę zatrudnionych i nie pozwalają im skupić się na zadaniach?

Czytaj w LEX: Satysfakcja z pracy i zaangażowanie organizacyjne jako czynniki wpływające na efektywność pracowników >

Warunki i atmosfera pracy

Z badania „Czas motywacji – efektywność świadczeń pozapłacowych”, jakie  na zlecenie Sodexo Benefits and Rewards Services Polska przeprowadziła SW Research, 41 proc. osób zatrudnionych w Polsce jako główny element negatywnie wpływający na wykonywane zadania wskazuje hałas. W dalszej kolejności wymieniane są nieodpowiednia temperatura (36 proc.) i brak czasu na zjedzenie posiłku w czasie pracy (31 proc.).

Czytaj w LEX: Mikroklimat w środowisku pracy - klimatyzacja >

- To trzy najczęściej wymieniane przez pracowników czynniki, które negatywnie wpływają na koncentrację i powiązaną z nią efektywność. Nic więc dziwnego, że firmy coraz więcej uwagi poświęcają temu, aby stworzyć najlepsze warunki do komfortowej oraz efektywnej pracy, co staje się często kartą przetargową w walce o wartościowych i lojalnych pracowników. I nie chodzi tu o wygodne krzesło, czy dobrą kawę, a nowoczesną przestrzeń wspierającą kreatywność, pracę zespołową, jak również odpoczynek. Mile widziany przez pracowników, a także kandydatów jest również dostęp w biurze do zdrowych przekąsek czy ciepłych posiłków – podkreśla Anna Młynarczyk.

 


Według niej, hałas jest największym „destruktorem efektywności” wskazywanym przez pracowników wszystkich branż. Szczególnie zaś tych związanych zawodowo z finansami, marketingiem i zarządzaniem (45 proc.).

Czytaj w LEX: Rodzaje czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy >

Ciekawe są też różnice pod względem płci. I tak, nieodpowiednia temperatura w miejscu pracy częściej przeszkadza kobietom niż mężczyznom (odpowiednio - 40 proc. i 30 proc.). Kobiety częściej niż mężczyźni nie mają też czasu na  spożycie w pracy  posiłku. Co więcej, uczucie głodu nie pozwala skupić się na zadaniach 34 proc. badanych kobiet, podczas gdy rozprasza ono uwagę 26 proc. ankietowanych mężczyzn. Tymczasem to, że wiele osób w pracy nie odżywia się regularnie negatywnie wpływa nie tylko na zdrowie, samopoczucie, ale i efektywność. Według danych Health Enhancement Research Organization, wartościowy posiłek zwiększa efektywność pracowników aż o 25 proc.

Czytaj w LEX: Psychologiczne oddziaływanie lokalizacji miejsca pracy >

Oświetlenie wpływa na skupienie pracowników na zadaniach

Kolejnym elementem wskazywanym przez respondentów badania jest oświetlenie miejsca pracy. Wydajność pracowników zaburzają źle oświetlone pomieszczenia (25 proc.) i brak naturalnego światła (24 proc.). Nie bez znaczenia pozostaje także aranżacja przestrzeni biurowej. Blisko 20 proc. zatrudnionych ma problem ze skupieniem się, gdy pracuje jako część zespołu w open space, dysponuje zbyt małą przestrzenią na biurku lub ma niewystarczająco długie przerwy. Uwagę pracowników rozpraszają również inne osoby jedzące posiłku przy biurku (17 proc.). Co dziesiątemu ankietowanemu w pracy przeszkadza muzyka lub radio.

Czytaj w LEX: Hałas w biurze >

 


Raport Sodexo Benefits and Rewards Services „Czas motywacji – efektywność świadczeń pozapłacowych” powstał jako efekt ogólnopolskiego badania. Zrealizowano je w II kwartale 2019 r. metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1022 ankiety z osobami zatrudnionymi w ramach umowy o pracę, regularnie przebywającymi w miejscu pracy.

Czytaj również: Siedem błędów, których powinien wystrzegać się menadżer