Przedstawiciele Rady UE oraz Europarlamentu są na ostatniej prostej ws. uzgodnienia tekst dyrektywy dotyczącej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Ma ona zagwarantować ojcu i matce dwa miesiące urlopu rodzicielskiego, którego nie będzie można przenosić na drugiego rodzica. Ponadto zaproponowano w projekcie wprowadzenie 5-dniowego urlopu na opiekę nad członkiem rodziny (np. nad chorym rodzicem lub dzieckiem).

Sprawdź w LEX: Jakie dokumenty musi przedstawić pracownik żeby uzyskać zasiłek opiekuńczy? >

Nie będziemy blokować proponowanych rozwiązań

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed zapowiedział, że polski rząd nie będzie blokować unijnej dyrektywy. Trudno jednak sobie wyobrażać, że jeszcze w tej kadencji Sejmu przyjmiemy te rozwiązania - podkreślił.

Sprawdź w LEX: Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy który udzielił tego urlopu >

Szwed zwrócił uwagę, że pierwotna wersja projektu dyrektywy zakładała, żeby urlop opiekuńczy był w pełni płatny.- To była dla nas bardzo ważna kwestia, ponieważ przyjęcie pierwotnej propozycji generowałoby ogromne koszty dla FUS, nawet 10 mld zł. W obecnej propozycji jest urlop, ale do decyzji państw członkowskich jest to,  czy będzie finansowany, a jeśli tak to przez kogo.  Dlatego między innymi złagodziliśmy nasze stanowisko ws. dyrektywy - mówił.

Jego zdaniem, jeśli urlop miałby być płatny to być może należałoby szukać łączonych modeli finansowania. - Może należałoby się podzielić się z tymi płatnościami. Nie da się bowiem wszystkiego przerzucać na budżet państwa. To jednak jest tylko moje zdanie - podkreślił Szwed.

- Myślę, że jesteśmy przed dyskusją na temat finansowania zadań dotyczącej opieki nad osobami starszymi. Stajemy przed dużym wyzwaniem, którym jest starzeniem społeczeństwa. To wyzwanie dla naszego państwa - dodał wiceminister.

 


Pracodawcy nie chcą finansować urlopu

Ekspert Pracodawców RP Katarzyna Siemienkiewicz uważa, że wprowadzenie dodatkowego urlopu w obecnej sytuacji, uwzględniając prognozy demograficzne, wydaje się nieuniknione. - Społeczeństwo się starzeje, a co za tym idzie coraz częściej zachodzi konieczność opieki nad chorym rodzicem - zaznaczyła.

Czytaj też: Jest kompromis ws. unijnej dyrektywy, urlop rodzicielski może być wydłużony >>

Podkreśliła jednak, że przerzucenie na pracodawców obowiązku finansowania urlopu stanowiłoby kolejne zwiększenie wciąż wysokich kosztów pracy. - Koszty pracy rosną dynamicznie z uwagi na aktualną sytuację na rynku pracy - zapotrzebowanie na pracownika powoduje konieczność podnoszenia wynagrodzeń. Nie można zapominać przy tym o zmianach legislacyjnych, które również tych kosztów nie obniżają. Jako przykład należy podać wzrost płacy minimalnej czy wydatki związane z prowadzeniem PPK. Aktualne obciążenie składkowe pracodawcy to ok. 20 proc. wynagrodzenia pracownika, po wprowadzeniu PPK będzie ono jeszcze wyższe. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione przykłady, ciężko znaleźć uzasadnienie dla generowania jeszcze większych obciążeń po stronie pracodawcy - oceniła.

 

Związki zawodowe za urlopem na opiekę

Barbara Surdykowska z NSZZ "Solidarność" zwróciła uwagę, że chociaż nie wszystko z wyjściowej propozycji dyrektywy udało się zachować, to związek uważa, że polscy pracownicy skorzystają na tej dyrektywie. - Pozytywnie postrzegamy te zmiany, szczególnie w kontekście zmian demograficznych i sytuacji starszych kobiet na rynku pracy. Często występują one w podwójnej roli. Mają obowiązki opiekuńcze wobec wnuków i wobec rodziców albo teściów. Jeśli trochę im nie ulżymy to trudno, żeby ta aktywność zawodowa starszych kobiet nam rosła - powiedziała.

Zwróciła uwagę, że kwestia finansowania urlopu powinna wywołać szerszą dyskusję na temat Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności jeśli chodzi o wydolność funduszu chorobowego. Przypomniała, że w pierwotnej wersji projektu dyrektywy zaproponowano, aby w czasie trwania urlopu opiekuńczego przysługiwało świadczenie nie niższe niż w przypadku zasiłku chorobowego.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Obliczanie terminów w zakresie uprawnień rodzicielskich - PROCEDURA >

Łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy >

Czy pracownikowi, który łączy urlop rodzicielski z wykonywaniem pracy przysługuje zasiłek opiekuńczy? >

Jaki urlop przysługuje w przypadku przysposobienia dziecka? >