Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Zgodnie z art. 2376 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami.
Dostarczane pracownikom do stosowania środki ochrony indywidualnej powinny:
1) być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia,
2) uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy,
3) uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,
4) być odpowiednio dopasowane do użytkownika - po wykonaniu niezbędnych regulacji.

Zobacz także: Odzież chroniąca przed czynnikami termicznymi>>

Należy pamiętać, że sprzęt do pracy na wysokości, zwłaszcza gdy jest używany przez różnych pracowników, powinien podlegać kontroli przed każdym użyciem.
Kontrola powinna obejmować:
1) tkaninę: należy zwrócić uwagę na nacięcia, uszkodzenia i defekty wynikające z użytkowania, działanie wysokiej temperatury, środków chemicznych itd.;
2) szwy: należy zwrócić uwagę na przecięte lub wyprute nitki;
3) klamry: właściwe działanie.
Powyższą kontrolę może wykonywać sam pracownik lub wyznaczona osoba. Zależy to od procedury wewnętrznej ustalonej w zakładzie pracy. Wyniki kontroli dobrze jest odnotować w prowadzonym zeszycie lub dokumencie kontroli.

Zobacz także: Nie zawsze osobiste środki ochrony indywidualnej>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.