Od czterech lat w Polsce wzrasta liczba cudzoziemców, którzy podjęli legalną pracę w naszym kraju. W całej Polsce składki ZUS płaci 587 tysięcy cudzoziemców z ponad 170 państw. 441 tysięcy z nich to obywatele Ukrainy.

Coraz więcej cudzoziemców w Polsce

- Pod koniec 2015 roku w całym kraju do ZUS zgłoszonych było 185 tysięcy cudzoziemców. Równo rok później było ich już 293 tysiące, a kolejne 16 tysięcy przybyszów założyło własną działalność gospodarczą. Latem tego roku już ponad pół miliona obcokrajowców zasilało swoimi składkami Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, z którego wypłacane są emerytury i renty - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

ZUS podaje, że w listopadzie składki opłacono za prawie 600 tysięcy legalnie zatrudnionych cudzoziemców, zaś 17.900 przybyszów deklarowało, że płacą składki "sami za siebie" z tytułu jednoosobowej działalności.

Czytaj też: Ukraińcy oczekują więcej, nie biorą już każdej pracy >

 


Praca bez umowy i bez zgłoszenia do ZUS to wciąż problem

Wyniki kontroli ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy wskazują, że praca bez umowy i bez zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych to ciągle jeden z najbardziej palących problemów polskiego rynku pracy. Brak legalnego zatrudnienia dotyka też cudzoziemców. A legalna praca to nie tylko pewność regularnej wypłaty, ale też gwarancja gromadzenia składek na indywidualnym koncie emerytalnym. Umowa o pracę zapewnia pracownikowi ponadto prawo do bezpłatnego leczenia, płatnego zwolnienie lekarskiego oraz odszkodowania i rehabilitacji w razie wypadku przy pracy.

Sprawdź procedurę w LEX: Przebieg procesu zatrudnienia obywatela Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy >

Najczęściej za pracą przyjeżdżają młodzi mężczyźni

- Zwykle to młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, nie mają pojęcia o tym, jak ważne jest podpisanie umowy z pracodawcą albo też świadomie to lekceważą - mówi rzeczniczka ZUS. - Motywem „dogadania się” z pracodawcą i świadomej rezygnacji z podpisania umowy o pracę jest pokusa wyższego wynagrodzenia. Tyle, że praca „na czarno” to często miesiące, a nawet lata bez ubezpieczenia i składek w ZUS - dodaje.

Czytaj też: Będzie wymóg szczepień dla obcokrajowców przyjeżdżających do pracy >

Wśród obcokrajowców przeważają ludzie w wieku produkcyjnym. Obecnie z prawie 600 tysięcznej grupy:

  • ponad 100 tysięcy osób ma od 25 do 29 lat,
  • prawie 96 tysięcy to ludzie w przedziale 30-34 lat,
  • prawie 83 tysiące poniżej 40 lat.

Sprawdź w LEX: Czy żonę cudzoziemca, która przebywa na ternie RP, można zatrudnić bez dodatkowego zezwolenia na pracę? >

W każdym przedziale wiekowym jest co najmniej dwa razy więcej mężczyzn niż kobiet. Na przykład wśród zatrudnionych legalnie cudzoziemców, którzy nie skończyli 40 lat życia jest prawie ćwierć miliona mężczyzn, a nieco ponad 110 tysięcy kobiet.

 


Skąd przyjeżdzają?

Według danych ZUS, drugą po Ukraińcach grupę cudzoziemców płacących składki ubezpieczeniowe stanowią Białorusini (33,6 tys.). Kolejne miejsca zajmują: Wietnamczycy (8,1 tys.), Mołdawianie (7,3 tys.), Rosjanie (7,3 tys.), Gruzini (5,9 tys.), Hindusi (5,5 tys.), Chińczycy (4,9 tys.), Rumuni (4,6 tys.) i Włosi (4,4 tys.).

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Wykonywanie pracy za granicą a bhp >

Zatrudnienie cudzoziemca - ostatnie zmiany >

Jakie dokumenty/pozwolenia są konieczne, aby zatrudnić obywatela Turcji? >

Czy obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka może ubiegać się o świadczenie "Dobry Start"? >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >