Projekt zakłada ułatwienia dla podmiotów prowadzących studia, jednostek naukowych, organizatorów stażu oraz jednostek organizacyjnych. Zatwierdzenie takiej jednostek będzie następowało na ich wniosek w decyzji ministra spraw wewnętrznych i administracji po uzyskaniu informacji od określonych organów oraz po zasięgnięciu opinii właściwego ministra.

 

 


 

Zatwierdzenie na 5 lat

Zatwierdzenie będzie ważne zasadniczo na 5 lat (albo zasadniczo na 2 lata, w przypadku organizatora stażu oraz jednostki organizacyjnej, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz) –  z możliwością przedłużania tych okresów. Warunkiem zatwierdzenia będzie funkcjonowanie jednostek przyjmujących od co najmniej 5 lat.

 

 

Sprawdź również książkę: Ustawa o systemie oświaty. Komentarz >>


 

Przy rozstrzyganiu brany będzie przede wszystkim brak przeciwskazań ze względu na obronność lub bezpieczeństwo państwa, ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego lub z uwagi na interes Polski. Decyzje o odmowie zatwierdzenia, przedłużenia okresu zatwierdzenia lub o cofnięciu zatwierdzenia będą podlegały kontroli sądowo-administracyjnej.

Warto przeczytać:

Więcej studentów polskiego pochodzenia dostanie stypendium

Więcej informacji w dokumentacji studenckiej cudzoziemca