Rozporządzenie w tej sprawie przygotowało ministerstwo nauki - konieczność zmian wynika z nowelizacji przepisów ustawowych.

Nowe elementy zaświadczenia to informacje dyscyplinie naukowej albo artystycznej, w której prowadzone są studia (w przypadku studiów  trzeciego  stopnia)  oraz  odpłatności  studiów.

Według resortu nauki zmiana pomoże cudzoziemcom starającym się o pozwolenie o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, w którym konieczne jest podanie tego rodzaju danych.

Szukasz 100% pewnej wiedzy na studencką kieszeń?
Poznaj serwis LEXOTEKA i zyskaj 100 podręczników w cenie 1!>>