Za odrzuceniem ustawy zmieniającej niektóre ustawy w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne opowiedziało się 47 senatorów, 36 było przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu.

Senacie Komisje: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rekomendowały wniosek o odrzucenie ustawy. W głosowaniu na posiedzeniu połączonych komisji przepadł natomiast wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek i ostatecznie został zgłoszony jako wniosek mniejszości. Nie był jednak głosowany przez Senat, ponieważ już w pierwszym głosowaniu Senat zdecydował o odrzuceniu ustawy.

 


Przypomnijmy, że uchwalona przez Sejm 13 lutego br. ustawa zakłada, że przekazanie pieniędzy z OFE do IKE nastąpi automatycznie, jednak będzie można złożyć specjalną deklarację i wtedy środki trafią do ZUS.

 Czytaj również: Ustawa uchwalona - 154 mld zł z OFE trafi do IKE lub ZUS

Zgodnie z ustawą, uczestnicy OFE mają czas na decyzję w okresie od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. Przekazanie środków ma natomiast nastąpić 27 listopada 2020 r. Automatycznie do ZUS przekazywane byłyby pieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do 2 października 2021 r. osiągnęłyby wiek emerytalny.

 


Ustawa przewiduje, że z tytułu przekształcenia OFE w IKE pobierana byłaby opłata odpowiadająca w wysokości 15 proc. aktywów netto OFE. Środki z tej opłaty mają trafić do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i będą mogły być przeznaczone wyłącznie na obsługę zobowiązań FUS. Pierwsza transza ma trafić do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do 11 grudnia 2020 r., a druga - do 31 października 2021 r. Natomiast pieniądze osób, które wybiorą ZUS miałyby trafić do Funduszu Rezerwy Demograficznej. W zarządzanie nimi ma być włączony Polski Fundusz Rozwoju.

Czytaj również:  Dylemat wagonika OFE