We wtorek, 5 kwietnia 2022 r., odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, która rozpatrzyła informację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na temat sytuacji osób starszych na rynku pracy oraz informację Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat aktualnej sytuacji materialnej i dochodowej emerytów i rencistów. Jak podano, w przeciągu ostatnich 12 lat liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce spadła o 2,3 mln. Wskaźnik aktywności zawodowej osób starszych jest na poziomie 65,7 proc. Dla porównania – w Unii Europejskiej jest on na poziomie 71,6 proc.

Czytaj również: Polacy idą na emeryturę. Dla 14-tki, wyższego świadczenia albo wyższej kwoty wolnej od podatku>>

Wyzwanie dla aktywności zawodowej seniorów

- Jest lepiej, ale nie jest to to, na co liczymy. Głównym wyzwaniem jest, w jaki sposób wydłużać aktywność zawodową i społeczną osób starszych – mówił Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, na wtorkowym posiedzeniu komisji. Poinformował, że za niecałe 10 lat co trzeci Polak będzie osobą starszą, seniorzy będą stanowić 33 proc. społeczeństwa.

Obecne działania rządu, które mają mieć wpływ na aktywność osób starszych to PIT-O dla seniorów, który pozwala kontynuować im pracę i nie płacić podatków czy programy takie jak „Senior +” i „Aktywni +”. Jest także ochrona przedemerytalna i możliwość dorobienia na emeryturze. Jak zaznaczył wiceminister Szwed, w gorszej sytuacji są osoby po 50 r. ż., które nie mają ochrony przedemerytalnej.

- Seniorzy mogą korzystać ze wsparcia urzędów pracy, tak jak wszyscy inni. Ustawowo osoby powyżej 50 r. ż. są uznawane za osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Powiatowe Urzędy Pracy wdrażają programy pilotażowe jak np. „Nowe spojrzenie – Nowe możliwości” – mówił wiceminister Szwed.

 

Konieczne nowe rozwiązania na rynku pracy

W ramach tego programu pilotażowego wraz z dodatkowym naborem zgłoszono 71 projektów na kwotę blisko 55 mln zł. Z programu mogą skorzystać Publiczne Służby Zatrudnienia. Celem jest wypracowanie i wprowadzenie do porządku prawnego nowych rozwiązań na rynku pracy.

Innym istotnym programem, który ma poprawić sytuację, szczególnie kobiet powracających na rynek pracy, jest „Stabilna praca – silna rodzina”. Budżet tego programu to 57 mln zł.

Wiceminister Szwed przyznał, że resort jest świadomy, że osoby starsze mają trudniej na rynku pracy, choć - jak podkreślił - sytuacja nie jest dramatyczna. Zaznaczył, że kwestie aktywności zawodowej seniorów są ujęte w Krajowym Planie Odbudowy, jak również w Krajowym Planie na Rzecz Równego Traktowania.

 


Dyskryminacja seniorów na rynku pracy

- Równe traktowanie to odpowiedzialność nas wszystkich, także pracodawców – podkreślił Stanisław Szwed.

- A propos dyskryminacji osób starszych na rynku pracy, to zależy, na jakie stanowisko rekrutujemy. Jeśli chodzi o stanowiska kierownicze, pracodawcy zależy na osobie starszej, z pewnym bagażem życiowym, wiem to sam po sobie – mówił Jerzy Płókarz, prezes Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej. Za szczególną wartość programu „Aktywni +”, który realizuje także jego organizacja uznał to, że seniorzy w jego ramach pomagają seniorom.

W odpowiedzi na pytania posłów o politykę długofalową w kwestii aktywności zawodowej seniorów wiceminister Szwed zaznaczył, że ujęta jest ona w Strategii demograficznej przygotowywanej przez resort rodziny.