Fiński koncern Ruukki postanowił sprawdzić trendy i opinie na temat zrównoważonego budownictwa. Jest to pierwsze tego typu badanie uwzględniające polskich inwestorów, deweloperów i użytkowników obiektów. Badanie przeprowadzono także w Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech.


Wyniki pokazują, iż postawy w zakresie efektywności energetycznej są w poszczególnych krajach na różnych etapach rozwoju. W Szwecji, zrównoważone budownictwo i związane z nim normy - systemy LEED i BREEAM - stanowią ważne czynniki przy podejmowaniu decyzji zakupowych.

Poglądy niemieckich i brytyjskich respondentów różnią się w kilku punktach, ale obie grupy postrzegają oszczędność energii i sprostanie wymagającym normom jako nierozerwalnie związane kwestie. Wynik badania dla Polski, która choć w zestawieniu z wymienionymi krajami prezentuje najniższą świadomość w zakresie zrównoważonego budownictwa, wydaje się być obiecujący. -Na pewno mamy jeszcze sporo do nadrobienia jeśli chodzi o „energooszczędną świadomość” jak i stosowanie rozwiązań energooszczędnych. Z drugiej jednak strony sytuacja w tym zakresie zmienia się gwałtownie. Wyraźnie obserwujemy w naszej firmie wzrost sprzedaży produktów o lepszych parametrach cieplnych oraz całych rozwiązań energooszczędnych. Myślę, że jesteśmy świadkami dużego „przyspieszenia” i za kilka lat wyniki podobnego badania w Polsce pokażą wyraźny wzrost „energooszczędnej świadomości” – ocenia Waldemar Szostak, dyrektor komponentów budowlanych w Ruukki Polska.
Pomimo ogólnych różnic występujących między krajami, odpowiedzi respondentów z tych samych badanych grup pokazały istotne korelacje. Użytkownicy nieruchomości komercyjnych określili oszczędność energii w użytkowaniu końcowym jako najważniejszy czynnik determinujący zastosowanie zrównoważonego budownictwa w obiektach.

Dla deweloperów szczególnie interesujące są korzyści w zakresie poprawy reputacji i sprostania zaostrzającym się normom z zakresu stosowania energooszczędnych materiałów. Z kolei inwestorzy z rynku nieruchomości cenią sobie głownie bezpieczeństwo rozumiane jako brak ryzyk. Budowanie w oparciu o dużo bardziej wyśrubowane normy z zakresu energooszczędności niż obecnie obowiązujące - zapewni trwałość inwestycji, dużą stopę zwrotu oraz ochronę wartości nieruchomości. - Takie budynki będą atrakcyjne na rynku przez długi okres. Pozwalają inwestorom zabezpieczyć wartość przeznaczonych na wynajem nieruchomości i chronić inwestycje przed nachodzącymi surowszymi przepisami budowlanymi – podsumowuje Waldemar Szostak.


Zarówno polscy jak i zagraniczni respondenci wykazali się dobrą znajomością różnych rozwiązań mających wpływ na efektywność energetyczną, poczynając od systemów wentylacji, izolacji, ogrzewania i klimatyzacji po wykorzystanie energii odnawialnej. Badanie pokazało, że najbardziej atrakcyjnymi energooszczędnymi rozwiązaniami są takie, których zasady działania i potencjał oszczędności energii są łatwe do zrozumienia, obliczenia i realizacji w praktyce. Zadaniem firm produkujących i zarazem promujących tego rodzaju rozwiązania jest przystępne zaprezentowanie korzyści płynących z wyboru technologii energooszczędnych. Koszty wyboru takiej technologii zwracają się szybko, kluczowe jest zrozumienie sensu zastosowania pojedynczych rozwiązań jako części większej całości. Istotne jest uzupełnianie się rozwiązań.

Źródło: Ruukki