Określą też ostateczny termin na zgłoszenie zmian w pojedynczym wniosku lub wniosku o płatność dla rolników.  Dotyczą także umożliwienia przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy lub wniosków o płatność. 

Określono ostateczny termin na zgłoszenie zmian do wniosku o płatność – do 31 maja roku, w którym wniosek został złożony. Jednocześnie, w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają rolnikom dokonanie tego w podstawowych terminach (chodzi np. o powódź, suszę, przymrozki itp.) upoważniono ministra rolnictwa i rozwoju wsi do przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności lub zmian do wniosków.

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich zagrożone, samorządy alarmują>>

Uregulowano także przepisy dotyczące wykorzystania zdjęć wykonanych i przesyłanych przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotyczy to tzw. zdjęć geotagowanych, czyli zawierających informację o długości i szerokości geograficznej miejsca wykonania. Takie zdjęcia będzie można składać w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na ich podstawie będzie można rozstrzygnąć kwestie związane z potwierdzeniem lub też zanegowaniem deklaracji rolnika czy wypełnienia przez niego zobowiązań.

Prezes ARiMR będzie mógł udostępniać dane przestrzenne pochodzące z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych oraz zintegrowanego systemu kontroli dla celów naukowo-badawczych, środowiskowych oraz statystycznych.
Projekt ustawy przewiduje także, że partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będą mogli składać wnioski o wybór operacji oraz inne dokumenty w postępowaniach w sprawie wyboru tych operacji drogą elektroniczną. Nowe przepisy mają też usprawnić rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy oraz pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Natomiast przepisy dotyczące udostępniania danych przez ARiMR zaczną obowiązywać 12 czerwca 2021 r.