Tytuł Zielonej Stolicy Europy przyznawany jest co roku przez Komisję Europejską. Kluczowymi kryteriami przy wyborze są nie tylko wysiłki zmierzające do spełnienia norm ochrony środowiska, ale także zdolność do inspiracji. Regulacje prawne oceniane są także pod kątem tego, jak silny jest ich wpływ oraz czy można je przenieść na inne miasta i regiony. Tytuł ten ma przede wszystkim znaczenie symboliczne – nie wiąże się z nim żadna nagroda finansowa.

O tytuł ubiegać się mogą miasta państw członkowskich, miasta potencjalnych i przyszłych członków UE (Chorwacji, Serbii, Czarnogóry, Turcji, Islandii) oraz miasta krajów należących do EFTA. Jednocześnie muszą one mieć co najmniej 200.000 mieszkańców (jeśli żadne miasto w danym kraju nie ma tylu mieszkańców, o tytuł może ubiegać się największe z nich). Miasto, które zdobędzie tytuł, nie może startować w konkursie przez następnych 10 lat.
Do tej pory w konkursie wyłoniono 5 zwycięzców. Byli nimi: Sztokholm (w roku 2010), Hamburg (2011), Vitoria-Gasteiz (2012), Nantes (2013) oraz Kopenhaga (2014).