Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił lekarz, który w związku z planowaną reorganizacją szpitala w dniu 23 lipca 2012 r. zarejestrował działalność gospodarczą (indywidualną praktykę lekarską). Nigdy jednak nie podjął tej działalności. W zgłoszeniu działalności gospodarczej, jako formę opodatkowania dochodów z ww. tytułu wskazał tzw. zasady ogólne. Działalność została zawieszona z dniem 21 marca 2014 r.
Wnioskodawca od momentu założenia działalności gospodarczej do jej zawieszenia, nie uzyskał jakichkolwiek przychodów i nie poniósł kosztów związanych z tą działalnością. Za lata 2012-2014 złożył zeznania podatkowe na formularzu PIT-37, w których wykazał dochody ze stosunku pracy.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że lekarz powinien skorygować złożone zeznania, składając korekty na formularzu PIT-36. Pomimo że w latach 2012-2014 wnioskodawca nie uzyskał żadnych dochodów z zarejestrowanej działalności gospodarczej, obowiązany był do złożenia zeznań na formularzu przeznaczonym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - PIT-36.
 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 9 września 2015 r., sygn. IBPB-1-1/4511-271/15/BK