Wysokość dotacji będzie uzależniona od mocy nowego urządzenia grzewczego.

Krakowianie, którzy wymienią piec węglowy na: gazowy, elektryczny, opalany lekkim olejem opałowym, pompę ciepła lub podłączą się do miejskiej sieci ciepłowniczej, będą mogli uzyskać do 100 proc. poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 900 zł za każdy kilowat mocy nowego źródła ogrzewania. Ci, którzy zdecydują się na instalację kolektora słonecznego będą mogli otrzymać 1 tys. zł za każdy metr kwadratowy kolektora.

"Nowe zasady przyznawania dotacji będą dla mieszkańców korzystniejsze" - uważa dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Krakowa Ewa Olszowska-Dej. Jak wyjaśniła, jeśli ktoś zamontuje np. piec gazowy o mocy 20 kW otrzyma 18 tys. zł dotacji (do tej pory gmina płaciła 2 tys. zł za jeden wymieniony piec węglowy).

W projekcie budżetu Krakowa na rok 2013 na program ograniczania tzw. niskiej emisji zarezerwowano 2,8 mln zł. Gmina będzie się też ubiegać o pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wnioski o dotacje na zmianę sposobu ogrzewania mogą składać mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie. Nabór wniosków ruszy pod koniec roku lub na początku 2013 r.

W 2012 r. pozytywnie rozpatrzono ok. 300 wniosków dotyczących wymiany pieców na kwotę 2,7 mln zł.

Szacuje się, że w Krakowie jest od 35 do 65 tys. pieców węglowych. Ponieważ dane te są niedokładne, przeprowadzono pilotażową inwentaryzację palenisk w okolicach Starego Miasta. W 2013 r. inwentaryzacja ma objąć całe miasto.

Zanieczyszczenie powietrza w Krakowie pyłem zawieszonym rośnie w sezonie zimowym, zwłaszcza w dni bezwietrzne i mgliste. Dopuszczalne normy dobowe bywają przekraczane nawet sześciokrotnie. 

wos/ mki/ mag/