Pytanie
Spółka cywilna zawiesiła działalność gospodarczą w dniu 1 października 2012 r. W okresie do 5 października 2014 r. (upływ ponad 2 lat) nie podjęła działalności gospodarczej, jednak posiadała i posiada w zapasach towar, od którego odliczyła VAT przed 1 października 2012 r. Spółka formalnie nie otrzymała jeszcze decyzji o wykreśleniu jej z ewidencji CEiDG. W związku z upływem 2 lat spółka cywilna została z mocy prawa (powinna być) wykreślona z rejestru CEiDG.
Z jakim dniem należy uznać, że spółka jest z mocy prawa postawiona w stan likwidacji?
Czy w ogóle może być postawiona w tej sytuacji w stan likwidacji?
Czy spółka powinna zwrócić VAT od zapasu towaru, skoro nie istnieje w CEIDG?