Pytanie
W dniu 18 września 2007 r. została zawarta umowa leasingu samochodu o wartości przedmiotu 87.950 zł netto. Zgodnie z kursem NBP z dnia 18 września 2007 r. wartość 20.000 euro w przeliczeniu na zł to 75.718 zł. Obliczając proporcję wyszło mi, iż 0,14% nie powinno być kosztem podatkowym.
Jeśli składka ubezpieczeniowa (NW, OC, AC) za 2010 r. wyniosła 3315,50 zł, czy prawidłowo obliczyłam iż 461,12 zł będzie kosztem niepodatkowym (0,14 x 3315,5)?
Czy biorąc pod uwagę wartość przedmiotu umowy powinnam brać wartość netto, brutto (jest to samochód osobowy), czy może brutto minus 6000 zł (tyle mogę odliczyć VAT)?
Nie jest również dla mnie jasny zapis w przepisach, iż wartość samochodu jest to równowartość 20.000 euro przeliczona na zł wg kursu sprzedaży walut obcych ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia.
Czy powinnam przeliczać 20.000 euro po kursie z dnia zawarcia umowy leasingu operacyjnego (jak to zrobiłam w przykładzie), czy z dnia wystawienia polisy ubezpieczeniowej?
Ponieważ zakup miał miejsce we wrześniu to w przypadku danego roku obrachunkowego należałoby wziąć kursy waluty z dwóch polis (polisa wystawiona we wrześniu odnosi się do trzech miesięcy bieżącego roku i dziewięciu miesięcy następnego roku).
Jaką wartość przedmiotu umowy powinnam przyjąć - brutto, netto, czy brutto minus VAT oraz po jakim kursie przeliczyć 20.000 euro?