Inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 1826 wypadków przy pracy zaistniałych w 2012 r., wskutek których poszkodowanych zostało 2130 osób, z których 332 poniosły śmierć, a 724 doznały ciężkich obrażeń ciała. Wśród poszkodowanych najliczniejszą grupę stanowili pracownicy (86,5%), pozostałe zaś osoby to zatrudnieni na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym samozatrudniający się. Od kilku lat udział tej grupy osób w badanych wypadkach systematycznie wzrasta (10,9% w 2010 r., 12,9% w 2011 r. i 13,5% w 2012).


W wypadkach badanych przez inspektorów PIP 25% poszkodowanych to osoby w wieku od 19-29 lat, natomiast co trzeci (32,8%) śmiertelny wypadek dotyczył osób w wieku 50-59 lat, a co czwarty (25,4%) wypadek kończący się ciężkim uszkodzeniem ciała dotyczył poszkodowanych w wieku 30-39 lat. Ze względu na wykonywany zawód najczęściej wypadkom ulegali robotnicy budowlani tzw. stanu surowego i robót wykończeniowych, natomiast wypadkom śmiertelnym - robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie.


Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC BHP>>>