Dotychczas, jak poinformował PAP resort pracy, wpłynęło 162 284 wniosków o wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Wniosków o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą złożonych zostało 26 260; o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat - 1925, natomiast o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych - 1364.

Wnioski o zwolnienie przedsiębiorców ze składek

Najwięcej wniosków - 116 605 - wpłynęło od przedsiębiorców ubiegających się o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres od marca do maja.

Wniosek o zwolnienie ze składek, odroczenie terminu ich zapłaty, rozłożenie zaległości składkowej na raty oraz o świadczenie postojowe można złożyć elektronicznie lub papierowo. Informacji udzielają doradcy ds. ulg i umorzeń dostępni na infolinii ZUS (tel. 22 560 16 00). Z uwagi na wzmożony ruch połączeń uruchomiliśmy dodatkowe infolinie dla przedsiębiorców 22 290 87 02 oraz 22 290 87 03.

 

Mikropożyczka ze środków Funduszu Pracy to jednorazowa pożyczka na pokrycie kosztów mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Pożyczka w wysokości 5 tys. zł, przyznawana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia pod warunkiem, że przedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Wniosek o pożyczkę będzie trzeba złożyć do powiatowego urzędu pracy.

Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii.