Uroczystość będzie miała miejsce podczas inauguracji Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO. 

Organizacje odbiorą certyfikaty z rąk Michała Kiełszni Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. "Z wielką przyjemnością pogratuluję nowym uczestnikom systemu. Niezmiernie bowiem cieszy mnie fakt, że co roku rośnie liczba organizacji, które poprzez stosowanie wymagań określonych w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), przyczyniają się do budowania polskiej, zielonej gospodarki" komentuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Certyfikaty ekozarządzania i audytu (EMAS) są wręczane organizacjom, które uzyskały wpis do systemu. Oznacza to, że organizacje te stosują w swojej działalności najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska, co jest potwierdzane w zewnętrznym procesie weryfikacji.