Projektowana jest przebudowa i rozbudowa drogi gminnej i przylegającej do niej drogi wojewódzkiej wraz z przebudową skrzyżowania drogi gminnej z wojewódzką. W związku z potrzebą poszerzenia drogi wojewódzkiej projektowany jest między innymi podział działki będącej drogą gminną w celu przyłączenia jej odcinka do drogi wojewódzkiej.

Do starosty i do wojewody złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi.

Kto w decyzji ZRID powinien zatwierdzić podział działki będącej drogą gminną w celu przejęcia jej części przez województwo: starosta czy wojewoda?

Odpowiedź

Jeżeli w związku z przebudową drogi gminnej przewidziany jest m.in.: podział działki będącej drogą gminną w celu przyłączenia jej odcinka do drogi wojewódzkiej, to podział tej działki w celu przejęcia jej części przez województwo powinien nastąpić w ramach postępowania obejmującego zezwolenie na realizację przebudowy drogi wojewódzkiej, a właściwy pozostaje w tym przedmiocie wojewoda.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym >>>