Nadchodzi wiosna i święta wielkanocne. Niestety wypalanie traw ciągle jeszcze należy do niechlubnej, często tragicznej w skutkach tradycji pozimowych porządków. Wypalanie traw przyczynia się do obniżenia rolniczej i ekologicznej wartości gruntów.

Pożary łąk i ściernisk powodują:

- emisje do powietrza rakotwórczych substancji (benzo(a)pirenu i innych węglowodorów);

- zubożenie gleby poprzez wypalenie warstwy próchnicy;

- zmniejszenie zdolności gleby do retencji wody;

- zniszczenie flory bakteryjnej odpowiedzialnej za asymilację azotu z atmosfery;

- wyginięcie traw i ziół o płytkim systemie korzeniowym, pozostają rośliny

o silnym, głębokim systemie korzeniowym;

- wyginięcie największych sprzymierzeńców rolnika: mrówek, dżdżownic, biedronek, pszczół;

- zabicie piskląt ptaków mających swoje tereny lęgowe na łąkach (skowronki, bażanty);

- śmierć większych zwierząt: jeży, kretów, zajęcy i saren.

WIOŚ przypomina również, że wypalanie traw przez rolników grozi utratą możliwości uzyskania dopłat bezpośrednich.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, osobom, które wypalają łąki, pastwiska, nieużytki oraz rowy, grozi kara aresztu lub grzywny. Sankcje w postaci aresztu, nagany lub grzywny grożą również rozniecającym ogień w pobliżu lasów. Kodeks karny dla osób, które doprowadzając do pożaru, narażają życie i zdrowie wielu osób oraz ich mienie, przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do nawet 10 lat.

WIOŚ przygotowało specjalną ulotkę, która wspiera akcję informacyjną: www.wios.warszawa.pl/download.php?s=1&id=1365

www.wios.warszawa.pl