Pytanie
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - wynajem mieszkań i domów - wynajmuje lokale mieszkalne i domy od prywatnych osób fizycznych, będących ich właścicielami a następnie podnajmuje je innym osobom na cele mieszkalne na okresy dłuższe niż 1 miesiąc.
Wg jakiej stawki właściciele tych mieszkań i domów będą opłacać podatek od nieruchomości, czy wg stawki niższej na cele mieszkalne - art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a u.p.o.l. - czy też wg stawki wyższej, zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej - art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.o.l.?