W myśl znowelizowanego § 279 rozporządzenia, w sytuacji, gdy prognozowany poziom hałasu przenikający do środowiska przekracza dopuszczalne poziomy hałasu, przy projektowaniu obiektów inżynierskich należy zaplanować zastosowanie odpowiednich środków ochronnych. Powyższa regulacja wprowadza swobodę wyboru urządzenia ochrony przed hałasem w odniesieniu do drogowych obiektów inżynierskich, w odróżnieniu do wcześniej obowiązującej regulacji, która dopuszczała wyłącznie stosowanie ekranów przeciwhałasowych.