Jeszcze przed kilkoma laty budowa biogazowni w Boleszynie, niedaleko Nowego Miasta Lubawskiego, budziła społeczny sprzeciw. Mieszkańcy mieli wiele obaw związanych z fetorem gnojowicy. Po wielu miesiącach rozmów i wytężonej pracy jedno jest wiadome- fetoru nie czuć, a wiele osób przekonało się o korzyściach, jakie płyną z powstania biogazowni. Dziś energia powstała z biogazu o mocy ponad 1 MW, zasila obiekty użyteczności publicznej oraz gospodarstwa domowe w Boleszynie. W tej chwili instalacja wytwarza 70% energii, którą jest w stanie wyprodukować.

Budowa biogazowni pochłonęła ok. 22 mln zł, z czego ponad 11,3 mln zł to fundusze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: www.wfosigw.olsztyn.pl