Tylko w tym tygodniu o planowanych obniżkach poinformowały Radom i Łódź. W Łodzi od stycznia za odpady segregowane mieszkańcy zapłacą 9 zł (to 30 proc. obniżki) i 14 zł za śmieci niesegregowane (15 proc.). Uchwała w tej sprawie pojawi się na listopadowej sesji Rady Miejskiej. Władze miasta zapowiadają kolejną analizę kosztów w marcu 2014 r. - być może uda się wówczas wprowadzić kolejną obniżkę.

Zmniejszenie opłat zaproponował też prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak. Przedstawił już swoje propozycje szefom klubów radnych Rady Miejskiej w Radomiu. Tu mniej zapłacą jednak tylko ci, którzy segregują śmieci. Prezydent uwzględnił także rozróżnienie w wysokości opłat dla zabudowy jedno- i wielorodzinnej, który to postulat wielokrotnie był podnoszony w trakcie wdrażania systemu i dyskusji o nim. I tak, zaproponowane przez Prezydenta Kosztowniaka obniżki dotyczyć mają gospodarstw domowych zajmujących powierzchnię od 30,01 m2 do 70 m2, zamiast obecnej stawki jednolitej 30 złotych: w przypadku gospodarstwa w zabudowie jednorodzinnej opłata wynosiłaby 28 złotych, zaś zabudowy wielorodzinnej – 24 zł. Dla gospodarstw domowych powyżej 70 m2 (aktualnie stawka 40 zł) opłata wynosiłaby odpowiednio 38 (zabudowa jednorodzinna) oraz 32 zł (zabudowa wielorodzinna).

By propozycje prezydenta weszły w życie konieczna jest uchwała Rady Miejskiej. Jeśli radni przyjmą ją podczas najbliższej sesji, zaplanowanej na 4 listopada, to niższe opłaty mogą obowiązywać od lutego 2014 roku.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami ustawy śmieciowej nowy system gospodarki odpadami komunalnymi opiera się na założeniu bilansowania dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na pokrycie wszystkich kosztów systemu. Oznacza to, że gmina nie może zarabiać na tym systemie, a każda dodatkowa złotówka poza wydatkami musi być mieszkańcom zwrócona.