Pytanie
Na podstawie paragonów fiskalnych apteki, np. za lipiec, po pomniejszeniu o zestawienie (wydruk z programu komputerowego) sprzedanych leków podlegających refundacji, ujmuję sprzedaż danego miesiąca w deklaracji VAT-7. Właściciel apteki wystawia faktury do NFZ we wrześniu na inną wartość niż wynika to z ww. zestawienia, gdyż koryguje na fakturze błędy. W październiku wpływa na konto refundacja zgodna z fakturą. Ponieważ w lipcu pomniejszyłam sprzedaż o inne wartości niż wynika to z faktury i zapłaty, powinnam ją skorygować.
Czy korektę powinnam rozliczyć w miesiącu otrzymania zapłaty, tj. w październiku, czy skorygować deklarację VAT-7 za lipiec i rozliczyć ją w lipcu?
W jaki sposób udokumentować korektę - fakturą korygującą wewnętrzną czy dowodem wewnętrznym?