Pytanie
W październiku spółka otrzymała od kontrahenta zagranicznego fakturę korygującą w walucie obcej dotyczącą importu usług mającego miejsce we wrześniu (otrzymano we wrześniu fakturę w walucie obcej). Import usług udokumentowano fakturą wewnętrzną, zastosowano kurs średni NBP z dnia poprzedzającego moment powstania obowiązku podatkowego (w tym wypadku moment zapłaty za usługę). Po otrzymaniu credit memo od kontrahenta zagranicznego wystawiono korektę faktury wewnętrznej stosując kurs faktury pierwotnej. Import usług z września wskazano w deklaracji VAT-7 za wrzesień w pozycjach 37, 38, 39 i 40.
W którym miejscu należny wykazać w deklaracji VAT-7 za październik korektę importu usług? W tych samych pozycjach ze znakiem minus (w październiku spółka nie dokonała innych zakupów usług z zagranicy)?