Pytanie
Organ prowadzący postanowił zatrudnić na etacie psychologa (etat 30 godzin tygodniowo), który będzie pracował w pięciu podległych mu szkołach, po jednym dniu (6 godzin) tygodnia w każdej. Pracownik otrzymał umowę o pracę zawartą z jedną ze szkół z zapisem obowiązku świadczenia pracy w różnych placówkach. Dodatkowo psycholog ma do przepracowania dwie godziny wynikające z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela – dalej KN.
Czy te godziny powinny być wypracowane w placówce, która zawarła z nim umowę, czy mogą być, tak jak godziny etatowe, równo podzielone między placówki?