Pytanie
W umowie najmu jest zapis mówiący o tym, ze czynsz jest płatny do 15. dnia każdego miesiąca z góry na podstawie stosownej faktury. Oprócz czynszu najemcy płacą za media proporcjonalnie do metrów wynajmowanej powierzchni. Dotychczas media były refakturowane, zazwyczaj z datą ostatniego dnia miesiąca, którego faktura dotyczyła. W związku ze zmianą stanowiska organów podatkowych, które ostatnio zgodnie przyjmują, iż koszty dodatkowe mają jedynie charakter pomocniczy, a w konsekwencji powinny być opodatkowane na zasadach właściwych dla usługi najmu. Tym bardziej, że w umowie jest zapis, że na potrzeby umowy najmu strony ustaliły, że koszty eksploatacyjne (w tym media) stanowią składnik czynszu.
W jakim terminie powstaje obowiązek podatkowy dla obciążenia za media (do 15. dnia miesiąca z góry nie da się technicznie wystawić faktury, gdyż media są rozliczane proporcjonalnie do wynajmowanej powierzchni na podstawie faktur otrzymanych od dostawców)?
Z jaką stawką obciążać klientów za wodę?