Pytanie
Wdowa urodziła się w 1959 r. Po śmierci męża (marzec 2007 r.) wystąpiła do ZUS o rentę rodzinną na dwoje uczących się dzieci, z których jedno było wówczas niepełnoletnie. W złożonym wniosku nie uwzględniła siebie. Dzieciom przyznano rentę rodzinną. Obecnie pobiera ją najmłodszy syn, urodzony w 1990 r. Do dnia śmierci męża wspólnie zamieszkiwali i prowadzili wspólne gospodarstwo domowe.
W jakim terminie należy złożyć wniosek do ZUS, aby nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłym mężu?