Pytanie
Spółka z o.o. zawarła w maju polisę grupowego ubezpieczenia na życie. Z umowy zawartej polisy wynika, że uprawnionym do otrzymywania świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia nie jest ubezpieczający (ubezpieczający to spółka z o.o.); wyłączone jest zaciąganie zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy ubezpieczenia przez okres pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa ta została zawarta.
Do ubezpieczenia przystąpiło 7 pracowników, którym kwota ubezpieczenia będzie potrącana z listy płac oraz 2 wspólników tej spółki, którzy także będą opłacali za siebie wyżej wymienione ubezpieczenie.
Czy w takim przypadku polisa będzie stanowiła dla spółki koszt uzyskania przychodu?
Czy będzie stanowiło koszt podatkowy objęcie pewnej grupy pracowników drugim ubezpieczeniem w ramach tej samej grupy (czyli będą mieli zdublowane ubezpieczenie)?