Pytanie
Inwestor uzyskał pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Obecnie wystąpił o zmianę pozwolenia na budowę poprzez rozbudowę będącego w budowie budynku o dodatkowe pomieszczenia wypoczynkowe, w tym wykorzystywanej sezonowo niecki basenowej pokrytej zadaszeniem aluminiowo-szklanym na konstrukcji stalowej. Pomiędzy budynkiem mieszkalnym a planowaną rozbudową wykonany zostanie łącznik ze stolarki aluminiowo-szklanej.
W jakiej odległości od granicy powinien znajdować się basen?
Czy opisany basen należy zakwalifikować jako budowlę, czy może budowlę spełniającą funkcje użytkowe budynku, gdyż nowo wybudowane pomieszczenia będą spełniać funkcję mieszkalną?
Czy mają tu zastosowanie przepisy w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie?