Pytanie
Na dziecko wypłacano do marca 2014 r. zasiłek rodzinny - zasiłek pobierał opiekun prawny dziecka - babcia (matka była małoletnia). W składzie rodziny było tylko dziecko i liczono dochody tylko tego dziecka. Po ukończeniu 18 lat po zasiłek rodzinny na to dziecko przyszła matka dziecka, w składzie rodziny wykazała 3 osoby (mama, tata i dziecko). Ich dochody przekraczają 539 zł, ale nie przekraczają 616 zł (art. 5 ust. 3).
Czy zakład może przyznać zasiłek rodzinny na podst. art. 5 ust. 3 - wniosek składa "inna" rodzina, która nie korzystała wcześniej z zasiłku rodzinnego?
Czy rodzina może skorzystać z "warunkowego" pobierania zasiłku rodzinnego, jeżeli na to dziecko zakład wypłacał w poprzednim i bieżącym okresie zasiłkowym zasiłek rodzinny do rąk babci - jako opiekuna prawnego (wtedy kwota 539 zł nie była przekroczona)?