Pytanie
Nasza firma przymierza się do składania deklaracji PIT-11 do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PIT. W związku z tym powstała wątpliwość dotycząca osób, które nasza firma upoważni do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Czy osoba taka musi być tą samą osobą, która podpisze własnoręcznie egzemplarze PIT-11 za pracownika czy też mogą to być osoby niezależne od siebie?
Czy nasza firma powinna również pozostawić w swoim archiwum 1 egzemplarz PIT-11 podpisany własnoręcznie przez osobę upoważnioną do podpisywania się na deklaracjach na wypadek, gdyby w przyszłości któryś z naszych pracowników zwrócił się z prośbą o duplikat PIT-11?