Pytanie
Podpisujemy z rolnikiem ryczałtowym, jak i podatnikiem VAT umowy zlecenia na prowadzenie tuczu na powierzonym materiale. Tucz prowadzą rolnicy w swych gospodarstwach rolnych. Pasza do tuczu jest dostarczana przez zlecającego tucz. Od umów pobieramy jako płatnik zaliczki na podatek dochodowy. W umowach zawarto możliwe upadki zwierząt i normy zużycia paszy. W przypadku ich przekroczenia rolnik otrzymuje zmniejszone wynagrodzenie za usługę.
Czy wystawiamy fakturę na całą kwotę usługi - ilość sztuk x stawka za sztukę, a na fakturze zapisujemy zmniejszenie wynagrodzenia z tytułu upadków, przekroczenia zużycia paszy i wypłacamy mniejszą kwotę?
Czy wystawiamy fakturę o wartości pomniejszonej o przekroczenia rolnika?
Co w sytuacji, gdy przekroczenia zużycia i potrącenia za upadki przekraczają wynagrodzenie rolnika?
Naszym zdaniem fakturujemy na kwotę wynikającą z faktycznej ilości utuczonych zwierząt, nawet jak kwota do zapłaty po potrąceniu obciążeń będzie wynosiła zero lub będziemy dochodzili dopłaty od rolnika za nieuzasadnione przekroczenia zużycia i upadki. Jednocześnie mamy prawo do zryczałtowanego zwrotu podatku z faktury VAT-RR?