Pytanie
Sprowadzamy towar z Chin, w tym celu korzystamy z usług agencji celnej UPS, której udzieliliśmy bezpośrednie upoważnienie. Firma UPS pobrała od nas cło oraz VAT z tytułu importu usług. Wystawiła fakturę, na której widnieją następujące pozycje: VAT z tytułu importu 1432 zł, cło 72 zł, pozostałe opłaty 68 zł, VAT 15, 64 zł.
Jak wykazać takie zdarzenie w rejestrze zakupów, w których pozycjach deklaracji VAT-7?
Czy to jest rozliczenie VAT od importu towarów wg zasad ogólnych, ponieważ wcześniej zapłacony został VAT?
Czy w deklaracji VAT-7 wykazuję wartość netto i kwotę VAT (1432 zł), czy też sam VAT?