Pytanie
Wspólnicy chcą wnieść do spółki cywilnej swoje prywatne samochody osobowe (nie były nigdy amortyzowane, ani użyczane). Samochody został zakupione w 2008 i 2009 r.
W jaki sposób ustalić wartość początkową prywatnego samochodu osobowego wnoszonego do spółki jeżeli jeden wspólnik nie ma faktury na zakup samochodu?
Czy w przypadku, gdy drugi ze wspólników ma fakturę ustalając wartość samochodu należy wziąć kwotę netto czy brutto?