Pytanie
Spółka z o.o. zawiera umowy o dzieło w euro i wypłaca wynagrodzenia w gotówce w euro. Na przykład umowa została zawarta dnia 1 czerwca 2012 r. więc do zaksięgowania dokumentu należało przeliczyć umowę po kursie z 31 maja 2012 r. (ostatniego ogłoszonego przez NBP), czyli 600 euro x 4,38 zł = 3070 zł. brutto do wypłaty netto 2628 zł. Jednak wypłacono gotówkę dnia 8 czerwca 2012 w wysokości 600 euro przeliczone po kursie średnim wynikającym z kasy 4,4348 czyli 2660,88 (brutto), a wypłacam przecież netto.
Jak prawidłowo zaksięgować wypłatę z kasy i wyliczyć zaliczkę PIT-4?
Powstają różnice kursowe na kwocie zaliczki oraz kwoty do wypłaty netto.
Czy będzie prawidłowo jeśli umowy nie będę księgować tylko rachunek w kasie wyliczony po kursie wynikającym z kasy i obliczoną na tej podstawie zaliczką na PIT-4?