Pytanie
Prowadzę działalność gospodarczą - osoba fizyczna, księgi handlowe, VAT, podatek liniowy. Poza tym zajmuję się hodowlą norek i sprzedażą ich skór na giełdzie towarowej w Skandynawii. W trakcie hodowli otrzymuję z giełdy zaliczki na poczet dostarczonych skór. Następnie po uboju przesyłam skóry na giełdę. Po ich sprzedaży otrzymuję pozostałą część należności (po umniejszeniu o wcześniej otrzymane zaliczki). Po sprzedaży skór przez giełdę otrzymuję internetowe zestawienie o ilości i cenie sprzedanych sztuk.
W jaki sposób powinienem udokumentować i opodatkować otrzymane zaliczki oraz finalną sprzedaż?
Nie posiadam danych kupujących z giełdy.