Pytanie
Rozliczamy się z VAT metoda kasową. Otrzymaliśmy od kontrahenta w marcu 2013 r. zapłatę za nasze faktury, gdzie z opisu wynika, że zapłata obejmuje nie tylko właściwe faktury, ale również faktury już wcześniej zapłacone, w wyniku czego powstała nadpłata. Próbowaliśmy się skontaktować z kontrahentem ale długo to nie było możliwe. Kontrahent odliczył VAT w dacie wystawienia z naszych faktur wystawionych po marcu i rozliczył je z nadpłatą powstałą w marcu. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero w październiku po bezskutecznym kontakcie w międzyczasie.
Czy kontrahent słusznie postąpił?
Powyższe nadpłaty wynikały ze zdublowanych płatności i nie dotyczyły konkretnej przyszłej dostawy. Wobec tego nie rozliczaliśmy tej nadpłaty z następnymi fakturami bez porozumienia i kontaktu z kontrahentem.
Jak powinniśmy postąpić?