Pytanie
W dniu 1 sierpnia nastąpił aport całego przedsiębiorstwa do spółki. Środki trwałe zostały wniesione na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Część środków została wyceniona w kwocie niższej niż 3500 zł, ale środki te będą wykorzystywane w okresie dłuższym niż 1 rok.
W jaki sposób należy ustalić amortyzację dla środków przyjętych w kwocie niższej niż 3500 zł (kwota jednorazowa spowodowałaby znaczny koszt amortyzacji w 1 miesiącu)?
Czy pomimo niższej kwoty możemy rozliczać ją zgodnie z przewidywanym okresem użytkowania?
Czy należy również naliczać amortyzację za 1 miesiąc czyli sierpień, czy od miesiąca następującego po dacie aportu?