Pytanie
W jaki sposób należy rozliczać kilometrówkę z pracownikiem, który będzie używał własnego samochodu do celów służbowych? Jak powinna wyglądać umowa zawarta z pracownikiem?
Czy można wypłacać kilometrówkę za jazdy lokalne (w obrębie miasta) - i czy do takich jazd należy również stosować ewidencję przebiegu pojazdu?
Czy można ustalić kwotę za 1 kilometr mniejszą niż przewidują przepisy?
I co w sytuacji, gdy pracownik przedstawi również opłatę za autostradę (za prywatny samochód) - czy należy zwrócić poniesione wydatki?